• Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás
  • Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás
  • Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás
  • Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás
  • Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás

Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás

19

2012-2014

A hároméves kutatási projekt célja a Balassagyarmati kistérség agroökológiai adottságainak feltárása, valamint a társadalmi és gazdasági viszonyok és a lehetséges konfliktusok feltérképezése volt. Ehhez kapcsolódóan a projekt vizsgálta a térség hosszú távon is életképes vidékfejlesztési lehetőségeit is.
2013-tól a kutatás fókusza kiterjedt az Ipoly folyó szlovák oldalára, Nagykürtös körzetére, azzal a céllal, hogy feltárjuk a teljes bio-régió gazdasági és társadalmi kapcsolatai megerősítésének lehetőségeit is, különös tekintettel a helyi mezőgazdasági termékek határon átnyúló kereskedelmére.
A kutatás során együttműködtünk az ELTE Társadalomtudományi Kar Humánökológia szakával, az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulással, és az Közép-Ipoly Területfejlesztési Ügynökséggel (RRA). A kutatást a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatta.