BLOG

Kadarkút-Nagybajom Kutatás

2018-01-19, 0 Comments

A Somogy megyei Kadarkút-Nagybajomi kistérségben 2014-ben végzett egy éves kutatás fő célja az agroökológiai és emberi erőforrások feltérképezése volt az ország egyik hátrányos helyzetű térségének aprófalvaiban. A felmérés az  ELTE Társadalomtudományi Kar Humánökológia szakával együttműködésben, a Fenntartható Vidékfejlesztés szeminárium hallgatóinak közreműködésével valósult meg. A kutatás előkészítését és megvalósítását a Magyar Turizmus és Vidékfejlesztési Egyesület támogatta….

Balassagyarmat-Nagykürtös kutatás

2018-01-18, 0 Comments

2012-2014 A hároméves kutatási projekt célja a Balassagyarmati kistérség agroökológiai adottságainak feltárása, valamint a társadalmi és gazdasági viszonyok és a lehetséges konfliktusok feltérképezése volt. Ehhez kapcsolódóan a projekt vizsgálta a térség hosszú távon is életképes vidékfejlesztési lehetőségeit is. 2013-tól a kutatás fókusza kiterjedt az Ipoly folyó szlovák oldalára, Nagykürtös körzetére, azzal a céllal, hogy feltárjuk…

TRUE

2018-01-18, 0 Comments

2016-2020 Sokoldalú felhasználási lehetőségeik és kimagasló táplálkozási értékük ellenére a hüvelyesek méltatlanul csekély szerepet kapnak a mindennapi gazdálkodási gyakorlatban. Ez nagyrészt szerény és bizonytalan jövedelmezőségüknek tudható be. A EU művelt területeinek mindössze 2-3 %-án termesztenek takarmányként vagy táplálkozási céllal valamilyen pillangós virágú növényt. Ennek köszönthetően az EU egyszerre kénytelen importálni hüvelyeseket és fosszilis energiát is…